Πρόσφατες αναρτήσεις

Η Λύση στο θέμα της Γεωργίας!

Σύμφωνα με τα κατατεθειμένα στον Άρειο Πάγο πρωτ. 6199/4-9-2015, η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει την αξία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Με αυτή την κίνηση, η Πολιτεία δείχνει τη δέσμευσή της να ενισχύσει αυτούς τους τομείς με σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο, προσφέροντας ποιοτική ζωή στους πολίτες της.

Γεωργία: Η επιλογή των παραδοσιακών Ελληνικών σπόρων αναδεικνύει την πλούσια γεωργική κληρονομιά μας. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν πιο φυσικά και γνήσια προϊόντα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία.

Υγιεινή Διατροφή: Η απόφαση να αποφευχθούν οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι είναι ένα βήμα προς τη διασφάλιση μιας υγιεινής διατροφής για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Κτηνοτροφία: Η προώθηση της παραγωγής οικολογικών ζωοτροφών και η αναπαραγωγή των ζώων της Ελληνικής πανίδας ενισχύει την ποιότητα των προϊόντων και τονίζει την αξία της βιώσιμης κτηνοτροφίας.

Αλιεία: Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί μια ευκαιρία για την Ελλάδα, μια χώρα με πλούσια υδάτινα αποθέματα, να αναδειχθεί ως πρωταγωνίστρια στην παραγωγή υψηλής ποιότητας θαλασσινών προϊόντων.

Κλείνοντας, η "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ" με αυτές τις πρωτοβουλίες αναδεικνύει την ανάγκη για μια πιο φυσική, βιώσιμη και ανθρώπινη προσέγγιση στην παραγωγή τροφίμων, επενδύοντας στην υγεία, την ευημερία και το μέλλον των πολιτών της.

- 0 -

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΑΛΙΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6199/4-9-2015


5.0 ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/ ΑΛΙΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΑ

5.1. Η Ελλήνων Συνέλευσις δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Η γεωργία θα αναπτυχθεί με τον πιο δυνατό τρόπο. Θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια η καλλιέργεια μόνο με παραδοσιακούς Ελληνικούς σπόρους.

5.2. Θα αναπτυχθεί με πρόγραμμα ώστε το 60 % της γεωργικής παραγωγής να καθιστά αυτάρκη την χώρα μας από τα γεωργικά προϊόντα. Θα γίνει αναγνώριση όλων των φυτών της ελληνικής χλωρίδας καθώς και των παραγώγων τους, πχ ελαίων για θεραπευτικούς και για καλλωπιστικούς σκοπούς .

5.3. Θα επανακτηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου το ταμείο των ελληνικών σπόρων.

5.4. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευθούν όλοι οι «GM» γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και τα παράγωγα αυτών.

5.5. Η Πολιτεία θα αναλάβει να διασφαλίσει τους πολίτες με τρόφιμα απαλλαγμένα από «GM» γενετικά τροποποιημένους σπόρους, θα προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση, και το πότισμα θα γίνεται μόνο με καθαρό νερό απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες όπως φθόριο κτλ,

5.6. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός υποστήριξης για όλες τις μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγής, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και υβριδίων, με την λήψη ταυτόχρονα υποχρεωτικών εφαρμοστικών μέτρων για καλλιέργειες με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό πρότυπο φυσικής ανάπτυξης και οτιδήποτε καλλιεργείται στον Ελληνικό χώρο να είναι πραγματικά βιολογικό.

5.7. Η λίπανση θα γίνεται μόνο με βιολογικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά που θα παράγονται στην ελληνική επικράτεια.

5.8. Θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων στα οποία μόνο θα επιτρέπεται η εξαγωγή. Το ίδιο βάρος θα δοθεί και στην κτηνοτροφία.

5.9. Θα σχεδιαστεί κατάλληλα η σχέση παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης στην τοπική αγορά και των εξαγωγών ούτως ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός.

5.10. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών.

5.11. Θα δοθεί προώθηση ώστε το 80 % των προϊόντων της κτηνοτροφίας να καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση.

5.12. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών.

5.13. Θα δοθεί βάση στην αναπαραγωγή των ζώων της Ελληνικής πανίδας.

5.14. Η ανάπτυξη τους θα γίνεται μόνο σε φυσικό περιβάλλον και θα απαγορεύεται κάθε 
αυξητικό, διατροφικό συμπλήρωμα, ορμόνες κτλ.

5.15. Είμαστε η χώρα των υδάτων είναι φυσιολογικό να υπάρχει υδατοκαλλιέργεια όλων των ειδών.

5.16. Θα δοθεί βαρύτητα στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων, οστράκων και μαλακίων και ότι παράγεται ως τελικό προϊόν της μητέρας φύσης.

5.17. Η Πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε στήριξη για την επίτευξη των ανωτέρω με 
την δική της ή όχι συμμετοχή στην υλοποίηση τους.

πηγή προγραμματικές δηλώσης
0 Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου