Προτάσεις για την μετανάστευση: Λύση σε 6 μήνες.


Όταν η πολιτική μας αγγίζει βαθιά στην καρδιά, όταν προκαλεί τα πιο έντονα συναισθήματα μας, είναι σημαντικό να διασταυρώνουμε τις πηγές μας και να επιχειρούμε να κοιτάξουμε το θέμα από διαφορετικές γωνίες. Το ζήτημα του μεταναστευτικού είναι ένα τέτοιο θέμα.

Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει μέτρα για τη διαχείριση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος έχει συμβάλλει ενεργά στην έγκριση ενός Σχεδίου Δράσης για την Ανατολική Μεσόγειο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεργασία και αλληλεγγύη.

Αλλά πέρα από τα επίσημα μέτρα και τις πολιτικές, υπάρχει ένα ακόμα βαθύτερο ζήτημα που αξίζει την προσοχή μας: πώς αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τους μετανάστες και πώς αυτή η στάση επηρεάζει τη συνοχή και τον πολιτισμικό πλούτο μας.

Αντί για δηλώσεις κατευνασμού της λαϊκής οργής η κυβέρνηση θα μπορούσε άμεσα να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές προς τη Χώρα, Με τις 2 εξής προτάσεις η λύση είναι πολύ απλή:

1) Ελέγχονται πραγματικά τα σύνορα της χώρας.

2) Σταματά σταδιακά και οριστικά η παροχή πλουσιοπάροχων επιδομάτων όπως ενοίκια ασφαλιστικές εισφορές και ιατρική κάλυψη.

Εκτελώντας αυτές τις δύο προτάσεις η κυβέρνηση, θα μπορούσε μέσα σε βάθος χρόνου π.χ. 6 - 10 μηνών να έχει περιορίσει δραστικά το πρόβλημα.

Στο τέλος, είναι καθήκον μας ως πολίτες, αλλά και οι δημοσιογράφοι, να προωθούμε μια πιο ολοκληρωμένη, ανοιχτή και ενημερωτική προσέγγιση στο θέμα του μεταναστευτικού. Μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και ενωμένης κοινωνίας.


Συντάκτης: Χαράλαμπος Κοκκινίδης.
0 Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου